VISOS TEISINĖS PASLAUGOS

SKOLAS REIKIA APMOKĖTI LAIKU

Advokatų kontoros klientas atgavo jam priklausančią skolą, kurios kliento skolininkas nenorėjo  sumokėti nuo 2011 metų.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2011 mūsų kontoros klientas  UAB „X“  ir atsakovas AB „Y“  sudarė rangos sutartį, pagal kurią atsakovas užsakė atlikti koridoriaus sienų dažymo ir laiptinės terasinių laiptų atstatymo darbus objekte.  Ieškovas įsipareigojo atlikti numatytus darbus pagal sutarties priede išvardintas apimtis, atsakovas įsipareigojo pilnai atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras 5 dienų bėgyje nuo tokios faktūros pateikimo.Tik po raginimų sumokėti skolą, atsakovas pradėjo kalbėti apie tariamus darbų trūkumus, jų darbų perdavimo akte nenurodė. Kaip nustatė teismas,  atsakovas nesikreipė į ieškovą su žodinėmis ar rašytinėmis pretenzijomis garantiniu laikotarpiu, be to net remonto metu laiptai buvo eksploatuojami, todėl galimai po kurio laiko galėjo atsirasti jų trūkumų.Visa tai įvertinęs teismas pripažino, kad atsakovas neįrodė, kad iki laiptinės remonto darbų perdavimo būtų nustatyti atsakovo nurodomi ieškovo atliktų darbų trūkumai, šie nei akte nurodyti, nei vėliau nebuvo konkretizuoti. Teismas vertino, kad  atsakovui darbai buvo perduoti, atsakovas aktą privalėjo pasirašyti ir už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatytu terminu, t.y. per 5 darbo dienas nuo dar 2012 m. pradžioje išrašytos 2012-02-14 sąskaitos – faktūros už atliktus darbus pateikimo. Atsižvelgdamas į nurodytus ginčo šalių pateiktus dokumentus teismas pripažino, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartį, kad dalį darbų atliko nekokybiškai ir kad šiuos trūkumus reiktų vertinti atsakovo atsisakoma mokėti ieškovui už atliktus darbus suma (CPK 185 str.). Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius duomenis, tai, kad atsakovas darbus priėmė ir už juos sumokėjo dalį sumos, nei perdavimo metu, nei vykdant mokėjimus, atsakovas pretenzijų atliktų darbų kokybei nereiškė, su darbų kaina sutiko, reikalavimų perdavimo akto formai ar turiniui nekėlė,  atsakovui priteisė apmokėti  už atliktus statybos darbus  likusią dalį skolos. Kadangi 2011-12-05 sutartį dėl statybos darbų atlikimo pasirašė juridiniai asmenys, profesionalūs verslininkai, teismas taip pat tenkino prašymą dėl  netesybų priteisimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė  baudą, taip pat ir mūsų kliento UAB „X” patirtas bylinėjimosi išlaidas.